Ciekawe przypadki

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego
10.06.2016
Badania czynności układu oddechowego u pacjentów z chorobami układu krążenia mają bardzo długą historię dotyczącą charakterystycznych, cyklicznych zmian objętości oddechowej zaobserwowanych przez Cheyne’a i Stokesa. Pierwsze opisy tego wzorca oddechowego odnosiły się do pacjenta z rozpoznaniem udaru mózgu chorującego jednocześnie na ciężką niewydolność serca.
Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?
06.06.2016
Terapia wziewna od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w leczeniu przewlekłych obturacyjnych chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podstawową i ogromną jej zaletą jest to, że dostarcza leki bezpośrednio do miejsca, w którym toczy się proces chorobowy.
Ciała obce w drogach oddechowych
14.04.2015
Ciała obce w drogach oddechowych mogą mieć lokalizację nadgłośniową (nos, gardło, przedsionek krtani), krtaniową (głośniowo-podgłośniową), tchawiczą i oskrzelową. W tym opracowaniu nie są omawiane ciała obce w nosie...
Astma oskrzelowa niekontrolowana i przewlekły kaszel – opis przypadku
01.04.2015
Przewlekły kaszel jest jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do specjalisty alergologa lub pulmonologa.Jest także jedną z częstszych manifestacji astmy oskrzelowej. Jednak te dwa problemy kliniczne bywają wikłane przez inne problemy zdrowotne, co utrudnia diagnozę i prawidłowe leczenie...
Rzadkie manifestacje płucne schorzeń ginekologicznych
13.10.2014
Od wielu lat w piśmiennictwe porusza się temat specyfiki schorzeń układu oddechowego u kobiet. Znany jest wpływ płci na przebieg takich chorób, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, rak płuca czy choroby śródmiąższowe płuc. Poniższe opracowanie przedstawia wybrane schorzenia ginekologiczne, które mogą zajmować układ oddechowy...
Czynniki wpływające na skuteczność leczenia inhalacyjnego astmy oskrzelowej i POChP u pacjentów w podeszłym wieku
13.02.2013
Leki wziewne stanowią najważniejszą grupę preparatów stosowanych w terapii astmy oskrzelowej i POChP, dlatego zasady terapii inhalacyjnej – umożliwiające ich największą skuteczność – znajdują się w centrum uwagi całego personelu medycznego, od którego zależy kontrola tych chorób...
Zakażenia oportunistyczne – trudności diagnostyczno-terapeutyczne
23.09.2011
1
Rozwój transplantologii, terapii nowotworów, postępy w leczeniu chorych zakażonych wirusem HIV prowadzą do coraz większej liczby zakażeń patogenami, które u osób zdrowych nie powodują zagrożenia. Należy pamiętać, że wiele chorób współistniejących sprzyja zakażeniom układu oddechowego, to jednak nie kwalifikuje ich jako zakażeń oportunistycznych. Chorobami tymi są: cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub marskość wątroby...
Powikłania płucne w przebiegu chorób zakaźnych wieku dziecięcego
06.11.2009
Zakażenia wirusami RS i rinowirusami we wczesnym dzieciństwie rozważane są jako czynniki predysponujące do rozwoju alergii, nadreaktywności oskrzeli i astmy w wieku szkolnym.
06.11.2009
Czy astmę oskrzelową można rozpoznać u dzieci jedynie na podstawie objawów?
05.11.2008
Mimo tego, że ostatnie lata zaowocowały wieloma międzynarodowymi (GINA, NAEPP i PRACTALL) (1,2,3) i krajowymi (4) opracowaniami dotyczącymi postępowania w astmie oskrzelowej, to jej rozpoznanie u dzieci sprawia wciąż wiele problemów. Nadal brakuje opracowań poświęconych wyłącznie problematyce pediatrycznej.
05.11.2008
Trudności diagnostyczne u małych dzieci
05.11.2008
O przebiegu chorób u dzieci decyduje wiele czynników: wiek, odrębności budowy i czynności układu oddechowego, stan dojrzałości układu immunologicznego, masywność ekspozycji na czynniki infekcyjne i ich zjadliwość, stopień ekspozycji na czynniki środowiskowe drażniące i alergizujące, a także czynniki genetyczne i wady wrodzone. Liczne stany patologiczne usposabiające do częstych i ciężkich przebiegów zapaleń oskrzeli, oskrzelików czy płuc ujawniają się w szczególności w pierwszych miesiącach i latach życia.
05.11.2008
Powikłania sercowo-naczyniowe związane z zaburzeniami oddychania w czasie snu
28.01.2008
Zaburzenia oddychania w czasie snu występują często i nie zawsze są objawem choroby. Stwierdza się je również w różnych sytuacjach u osób zdrowych, zwłaszcza osób w wieku podeszłym Zaburzenia oddychania w czasie snu obserwuje się u 20-81% osób, począwszy od zwykłego chrapania aż do patologicznych bezdechów włącznie.
28.01.2008