Ciekawe przypadki

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego

Badania czynności układu oddechowego u pacjentów z chorobami układu krążenia mają bardzo długą historię dotyczącą charakterystycznych, cyklicznych zmian objętości oddechowej zaobserwowanych przez Cheyne’a i Stokesa. Pierwsze opisy tego wzorca oddechowego odnosiły się do pacjenta z rozpoznaniem udaru mózgu chorującego jednocześnie na ciężką niewydolność serca.

Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?

Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?

Terapia wziewna od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w leczeniu przewlekłych obturacyjnych chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podstawową i ogromną jej zaletą jest to, że dostarcza leki bezpośrednio do miejsca, w którym toczy się proces chorobowy.

Ciała obce w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych mogą mieć lokalizację nadgłośniową (nos, gardło, przedsionek krtani), krtaniową (głośniowo-podgłośniową), tchawiczą i oskrzelową. W tym opracowaniu nie są omawiane ciała obce w nosie...

Astma oskrzelowa niekontrolowana i przewlekły kaszel – opis przypadku

Astma oskrzelowa niekontrolowana i przewlekły kaszel – opis przypadku

Przewlekły kaszel jest jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do specjalisty alergologa lub pulmonologa.Jest także jedną z częstszych manifestacji astmy oskrzelowej. Jednak te dwa problemy kliniczne bywają wikłane przez inne problemy zdrowotne, co utrudnia diagnozę i prawidłowe leczenie...

Rzadkie manifestacje płucne schorzeń ginekologicznych

Rzadkie manifestacje płucne schorzeń ginekologicznych

Od wielu lat w piśmiennictwe porusza się temat specyfiki schorzeń układu oddechowego u kobiet. Znany jest wpływ płci na przebieg takich chorób, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, rak płuca czy choroby śródmiąższowe płuc. Poniższe opracowanie przedstawia wybrane schorzenia ginekologiczne, które mogą zajmować układ oddechowy...

Zakażenia oportunistyczne – trudności diagnostyczno-terapeutyczne

Zakażenia oportunistyczne – trudności diagnostyczno-terapeutyczne

comment 1

Rozwój transplantologii, terapii nowotworów, postępy w leczeniu chorych zakażonych wirusem HIV prowadzą do coraz większej liczby zakażeń patogenami, które u osób zdrowych nie powodują zagrożenia. Należy pamiętać, że wiele chorób współistniejących sprzyja zakażeniom układu oddechowego, to jednak nie kwalifikuje ich jako zakażeń oportunistycznych. Chorobami tymi są: cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub marskość wątroby...

Czy astmę oskrzelową można rozpoznać u dzieci jedynie na podstawie objawów?

Czy astmę oskrzelową można rozpoznać u dzieci jedynie na podstawie objawów?

Mimo tego, że ostatnie lata zaowocowały wieloma międzynarodowymi (GINA, NAEPP i PRACTALL) (1,2,3) i krajowymi (4) opracowaniami dotyczącymi postępowania w astmie oskrzelowej, to jej rozpoznanie u dzieci sprawia wciąż wiele problemów. Nadal brakuje opracowań poświęconych wyłącznie problematyce pediatrycznej.

Trudności diagnostyczne u małych dzieci

Trudności diagnostyczne u małych dzieci

O przebiegu chorób u dzieci decyduje wiele czynników: wiek, odrębności budowy i czynności układu oddechowego, stan dojrzałości układu immunologicznego, masywność ekspozycji na czynniki infekcyjne i ich zjadliwość, stopień ekspozycji na czynniki środowiskowe drażniące i alergizujące, a także czynniki genetyczne i wady wrodzone. Liczne stany patologiczne usposabiające do częstych i ciężkich przebiegów zapaleń oskrzeli, oskrzelików czy płuc ujawniają się w szczególności w pierwszych miesiącach i latach życia.

Powikłania sercowo-naczyniowe związane z zaburzeniami oddychania w czasie snu

Powikłania sercowo-naczyniowe związane z zaburzeniami oddychania w czasie snu

Zaburzenia oddychania w czasie snu występują często i nie zawsze są objawem choroby. Stwierdza się je również w różnych sytuacjach u osób zdrowych, zwłaszcza osób w wieku podeszłym Zaburzenia oddychania w czasie snu obserwuje się u 20-81% osób, począwszy od zwykłego chrapania aż do patologicznych bezdechów włącznie.

Przeszczepy płuc w Krakowie

Przeszczepy płuc w Krakowie

Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie będzie wykonywać przeszczepy płuc. To piąta w kraju placówka wykonującą takie operacje. Umowę na finansowanie transplantacji szpital podpisał z NFZ i przygotowuje listę biorców.

Mentolowe e-papierosy bardziej szkodzą płucom

Dodany do płynu stosowanego w e-papierosach aromat mentolowy sprawia, że wytwarzanych jest więcej cząstek pary, co wiąże się z gorszą czynnością płuc u osób palących – informuje pismo “Respiratory Research”.