Standardy i wytyczne

Za i przeciw stosowaniu glikokortykosteroidów u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

Za i przeciw stosowaniu glikokortykosteroidów u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się słabo odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe spowodowanym nieprawidłową odpowiedzią zapalną płuc na inhalację szkodliwych pyłów lub gazów. Jest to najczęstsza przewlekła choroba układu oddechowego u dorosłych; według raportu Global Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD) stanowiła szóstą przyczynę zgonów na świecie, przewiduje się, że w 2030 r. będzie zajmowała miejsce czwarte.

Postępowanie u chorych na zespół nakładania POChP/OBS

Postępowanie u chorych na zespół nakładania POChP/OBS

comment 1

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i obturacyjny bezdech senny (OBS) to dwie najczęściej występujące choroby przewlekłe układu oddechowego w populacji osób dorosłych. Chorzy na POChP mają zaburzenia w wymianie gazowej i wentylacji, które mogą być nasilone przez nieprawidłowy sen...

Zakażenia układu oddechowego u kobiet w ciąży

Zakażenia układu oddechowego u kobiet w ciąży

Wśród kobiet w wieku rozrodczym rzadko zdarzają się ciężkie choroby układu oddechowego. Jednak podczas ciąży występują dolegliwości i objawy ze strony układu oddechowego, co wynika przede wszystkim z fizjologicznej adaptacji kobiet. W ciąży, a szczególnie podczas ostatniego trymestru, częściej dochodzi do zmniejszenia tolerancji wysiłku i występowania duszności...

Zasady postępowania w zakażeniach dolnych dróg oddechowych

Zasady postępowania w zakażeniach dolnych dróg oddechowych

Zakażenia układu oddechowego są niezmiennie jedną z najczęstszych przyczyn porad lekarskich, ponieważ układ oddechowy jest najbardziej narażony na kontakt ze światem zewnętrznym. W warunkach fizjologicznych istnieje dynamiczna równowaga pomiędzy florą bakteryjną kolonizującą drogi oddechowe a mechanizmami obronnymi organizmu...

Leczenie astmy wczesnodziecięcej. Kiedy i jak?

Leczenie astmy wczesnodziecięcej. Kiedy i jak?

Zasadniczym punktem wyjścia opisu objawów astmy oraz ustalenia zasad postępowania diagnostyczno-leczniczego jest definicja choroby, która zmieniała się znacznie na przestrzeni ostatnich 50 lat. Współczesna definicja astmy, dotycząca pacjentów dorosłych, dzieci oraz młodzieży, została sformułowana w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przez zespół międzynarodowych ekspertów Global Initiative for Asthma...

Diagnostyka różnicowa astmy wczesnodziecięcej

Diagnostyka różnicowa astmy wczesnodziecięcej

Zanim zacznie się rozważać rozpoznanie astmy u małego dziecka z nawrotami świszczącego oddechu, niezbędne jest wykluczenie przyczyn innych dolegliwości niż infekcje (świstów „nietypowych”). Zidentyfikowanie czynników ryzyka astmy u dziecka z objawami między infekcjami jest uzasadnieniem do przeprowadzenia próby terapii lekami przeciwastmatycznymi...

Diagnostyka pojedynczego guzka płuca – aktualne zalecenia

Diagnostyka pojedynczego guzka płuca – aktualne zalecenia

comment 1

Pojedynczy guzek płuca (solitary pulmonary nodule, SPN) to zmiana okrągła lub owalna, odgraniczona od otaczającego miąższu płucnego, o średnicy nie przekraczającej 30 mm, stwierdzona w badaniu obrazowym, jeśli jednocześnie nie wykazuje to badanie innych istotnych nieprawidłowości takich jak niedodma, zmiany zapalne, powiększenie węzłów chłonnych czy obecność płynu w opłucnej...

Badania wysiłkowe w śródmiąższowych chorobach płuc

Badania wysiłkowe w śródmiąższowych chorobach płuc

Śródmiąższowe choroby płuc (interstitial lung diseases, ILD) to grupa ponad 200 chorób, najczęściej o przebiegu podostrym lub przewlekłym. Mimo dużych różnic w obrazie radiologicznym większość ILD ma kilka wspólnych cech klinicznych – choroba zaczyna się dość często od pogorszenia tolerancji wysiłku, duszności wysiłkowej oraz kaszlu...

Choroby śródmiąższowe u dzieci poniżej 2. roku życia

Choroby śródmiąższowe u dzieci poniżej 2. roku życia

Choroby śródmiąższowe płuc wieku dziecięcego (children’s interstitial lung diseases, chILD) ze względu na często inną patogenezę i pierwotne umiejscowienie obserwowanych zmian (poza śródmiąższem) powinny być określane mianem rozsianych chorób układu oddechowego. Publikacje, które ukazały się w ciągu ostatnich lat, przyczyniły się do wprowadzenia wielu zmian w ich klasyfikacji, diagnostyce oraz leczeniu...

Postępowanie z chorym na gruźlicę w świetle obowiązujących standardów

Postępowanie z chorym na gruźlicę w świetle obowiązujących standardów

comment 1

W 2011 r. w Polsce na gruźlicę zachorowało 8478 osób (współczynnik zapadalności wyniósł 22,2 osoby na 100 000 mieszkańców). U dzieci zapadalność jest niska i wynosi w przedziale wieku do 14 lat – 1,9 na 100 000. Wskaźniki epidemiologiczne określają nasz kraj jako region o średniej zachorowalności na gruźlicę...

Postępowanie w astmie oskrzelowej u dzieci w świetle zaleceń ICON

Postępowanie w astmie oskrzelowej u dzieci w świetle zaleceń ICON

Postępowanie w astmie oskrzelowej u dzieci jest od ponad dwóch dekad przedmiotem międzynarodowych uzgodnień, a w wielu krajach także lokalnych opracowań stanowiących próbę dostosowania zaleceń międzynarodowych do miejscowych uwarunkowań...

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego

Badania czynności układu oddechowego u pacjentów z chorobami układu krążenia mają bardzo długą historię dotyczącą charakterystycznych, cyklicznych zmian objętości oddechowej zaobserwowanych przez Cheyne’a i Stokesa. Pierwsze opisy tego wzorca oddechowego odnosiły się do pacjenta z rozpoznaniem udaru mózgu chorującego jednocześnie na ciężką niewydolność serca.

Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?

Terapia wziewna od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w leczeniu przewlekłych obturacyjnych chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podstawową i ogromną jej zaletą jest to, że dostarcza leki bezpośrednio do miejsca, w którym toczy się proces chorobowy.

Ciała obce w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych mogą mieć lokalizację nadgłośniową (nos, gardło, przedsionek krtani), krtaniową (głośniowo-podgłośniową), tchawiczą i oskrzelową. W tym opracowaniu nie są omawiane ciała obce w nosie...