Artykuły

Montelukast w leczeniu astmy, i nie tylko, u dzieci i dorosłych

Montelukast w leczeniu astmy, i nie tylko, u dzieci i dorosłych

Leukotrieny, biologicznie aktywne metabolity kwasu arachidonowego, są ważnymi mediatorami odpowiedzi immunologicznej. Pełnią istotne funkcje regulatorowe w patomechanizmie ostrego i przewlekłego zapalenia i odgrywają ważną rolę w patogenezie astmy i przewlekłego nieżytu nosa.

Śródmiąższowe zapalenie płuc

Śródmiąższowe zapalenie płuc

O rozpoznaniu śródmiąższowego zapalenia płuc decydują: całościowy obraz kliniczny, wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych.

USG płuc w COVID-19

USG płuc w COVID-19

Pandemia COVID-19 zmieniła ultrasonograficzny punkt widzenia na wirusowe zapalenie płuc.

Co nowego w GOLD 2020

Co nowego w GOLD 2020

Eksperci szacują, że do 2020 r. POChP stanie się 3. najczęstszą przyczyną zgonów na świecie po chorobach układu sercowo-naczyniowego i nowotworach

Zachłystowe zapalenie płuc

Zachłystowe zapalenie płuc

Za jeden z głównych czynników ryzyka ZZP można uznać zaburzenia odruchu kaszlowego.

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego

Badania czynności układu oddechowego u pacjentów z chorobami układu krążenia mają bardzo długą historię dotyczącą charakterystycznych, cyklicznych zmian objętości oddechowej zaobserwowanych przez Cheyne’a i Stokesa. Pierwsze opisy tego wzorca oddechowego odnosiły się do pacjenta z rozpoznaniem udaru mózgu chorującego jednocześnie na ciężką niewydolność serca.

Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?

Terapia wziewna od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w leczeniu przewlekłych obturacyjnych chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podstawową i ogromną jej zaletą jest to, że dostarcza leki bezpośrednio do miejsca, w którym toczy się proces chorobowy.

Ciała obce w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych mogą mieć lokalizację nadgłośniową (nos, gardło, przedsionek krtani), krtaniową (głośniowo-podgłośniową), tchawiczą i oskrzelową. W tym opracowaniu nie są omawiane ciała obce w nosie...