Publikacje

Montelukast w leczeniu astmy, i nie tylko, u dzieci i dorosłych
06.03.2023
Leukotrieny, biologicznie aktywne metabolity kwasu arachidonowego, są ważnymi mediatorami odpowiedzi immunologicznej. Pełnią istotne funkcje regulatorowe w patomechanizmie ostrego i przewlekłego zapalenia i odgrywają ważną rolę w patogenezie astmy i przewlekłego nieżytu nosa.
Wyzwania w leczeniu POChP u osób starszych
03.02.2021
1
Wraz z wiekiem zachodzą zmiany w układzie oddechowym, które znacząco zmniejszają efektywność leczenia
Śródmiąższowe zapalenie płuc
28.12.2020
O rozpoznaniu śródmiąższowego zapalenia płuc decydują: całościowy obraz kliniczny, wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych.
USG płuc w COVID-19
24.11.2020
Pandemia COVID-19 zmieniła ultrasonograficzny punkt widzenia na wirusowe zapalenie płuc.
Dysbioza z perspektywy alergologa i pulmonologa
24.09.2020
Dysbioza jest stanem nie tylko niekorzystnym, ale i długotrwałym.
Leczenie POChP kombinacją LAMA/LABA – czy wszystkie inhalatory są takie same?
16.09.2020
Najnowszy raport GOLD 2020 ponownie kładzie silny nacisk na zapobieganie zaostrzeniom POChP i łagodzenie objawów klinicznych choroby.
16.09.2020
Co nowego w GOLD 2020
14.09.2020
Eksperci szacują, że do 2020 r. POChP stanie się 3. najczęstszą przyczyną zgonów na świecie po chorobach układu sercowo-naczyniowego i nowotworach
Rola kontroli przewlekłych chorób obturacyjnych płuc w dobie COVID-19
07.09.2020
Chorzy na POChP to populacja z licznymi chorobami współwystępującymi.
Zachłystowe zapalenie płuc
01.09.2020
Za jeden z głównych czynników ryzyka ZZP można uznać zaburzenia odruchu kaszlowego.
Terapia trójskładnikowa w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc: dane dotyczące skuteczności oraz aktualne wskazania
11.08.2020
Wielu chorych nie stosuje przepisanych leków lub zmienia zalecone dawkowanie oraz popełnia błędy w technice inhalacji.