Kontakt

IQVIA Technology Solutions Poland sp. z o.o.
02-672 Warszawa; ul. Domaniewska 48
email: info@esculap.pl

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Administratorem danych osobowych jest IQVIA Technology Solutions Poland sp. z o.o ul. Domaniewska 48, 02-675 Warszawa e-mail info@esculap.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: a) dokonania rejestracji w serwisie Esculap i prowadzeniu konta w serwisie (podstawa prawna: wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz b) prowadzenia marketingu produktów własnych oraz na zlecenie zaufanych partnerów biznesowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez czas niezbędny do realizacji wskazanych w zdaniu poprzedzającym celów: a) gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń administratora wobec użytkownika serwisu i użytkownika serwisu wobec administratora; b) gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu bądź ustania interesu administratora w ich przetwarzaniu.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych, w tym realizacji praw jak i o odbiorcach danych znajduje się w Polityce prywatności LINK .