Standardy i wytyczne

Rozsiane miąższowe choroby płuc (RMCHP) – standardy postępowania

Rozsiane miąższowe choroby płuc (RMCHP) – standardy postępowania

Rozsiane miąższowe choroby płuc (RMCHP) stanowią dużą grupę (około 200) nieinfekcyjnych jednostek chorobowych. Różnią się między sobą objawami, przebiegiem naturalnym i patomechanizmami, ale mają wspólny końcowy efekt morfologiczny, będący obrazem uszkodzenia tkanki płucnej i zastępowania jej przez – wytwarzany przez aktywowane fibroblasty – kolagen, co prowadzi do nieodwracalnego zwłóknienia płuc...

Wskazania do nieinwazyjnej wentylacji u dorosłych

Wskazania do nieinwazyjnej wentylacji u dorosłych

Nieinwazyjna wentylacja (NIW) jest metodą mechanicznego wspomagania wentylacji dodatnimi ciśnieniami bez konieczności penetracji dróg oddechowych pacjenta przy użyciu rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej. NIW może być prowadzona za pomocą dodatniego ciśnienia podawanego do dróg oddechowych lub ujemnego ciśnienia generowanego wokół klatki piersiowej...

Zapalenie płuc pozaszpitalne – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Zapalenie płuc pozaszpitalne – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Do zapalenia płuc dochodzi w wyniku zaburzenia równowagi między siłami obronnymi organizmu a zjadliwością drobnoustrojów. Zachorowanie i przebieg zapalenia płuc zależą z jednej strony od odporności immunologicznej organizmu, a z drugiej od zjadliwości drobnoustrojów. Chociaż do zapalenia płuc dochodzi najczęściej u osób z obniżoną odpornością, tym niemniej może się ono rozwinąć się również u osób zdrowych...

Leki mukolityczne i wykrztuśne, kiedy je stosować?

Leki mukolityczne i wykrztuśne, kiedy je stosować?

Leki wykrztuśne i mukolityczne znajdują swoje miejsce w terapii chorób górnych i dolnych dróg oddechowych. Stosujemy je zarówno w leczeniu ostrych zakażeń układu oddechowego, jak i w leczeniu chorób przewlekłych, takich jak mukowiscydoza i POChP. Ułatwiają one oczyszczanie dróg oddechowych z zalegającej wydzieliny. Fizjologicznie wydzielina dróg oddechowych zabezpiecza błonę śluzową dróg oddechowych przed wysychaniem i umożliwia prawidłową czynność aparatu śluzowo-rzęskowego. Prawidłowa błona śluzowa ma zdolność usuwania zanieczyszczeń zawartych w powietrzu atmosferycznym. U osoby zdrowej czynność ta polega na wydzielaniu płynnego śluzu i aktywacji rzęsek nabłonka migawkowego, które przesuwają śluz do góry

Mykobakterioza - diagnostyka i leczenie

Mykobakterioza - diagnostyka i leczenie

Mykobakterioza jest chorobą, w której czynnikiem etiologicznym są prątki niegruźlicze, określane jako prątki atypowe lub skrótowo jako NTM (non tuberculous Mycocbacteria) lub MOTT (Mycobacteria other then tuberculous). Obecnie wzrost częstości występowania chorób wywołanych przez NTM rejestruje się w wielu regionach świata.

Diagnostyka przewlekłego kaszlu

Diagnostyka przewlekłego kaszlu

Co to jest kaszel?! Z odpowiedzą na to pytanie większość osób nie miałaby chyba problemu. Jest to odruch obronny, który ma umożliwić ewakuację nadmiaru wydzieliny, mikroorganizmów czy ciała obcego z dolnych dróg oddechowych. Mimo że jest to odruch obronny korzystny dla organizmu, to jednak stać się może uciążliwym i męczącym objawem, znacznie pogarszającym jakość życia pacjentów, a niejednokrotnie także ogromnym wyzwaniem diagnostycznym dla lekarzy.

Zespół uzależnienia od nikotyny - leczenie

Zespół uzależnienia od nikotyny - leczenie

comment 2

Dym tytoniowy jest mieszaniną substancji, których toksyczne działanie prowadzi do rozwoju wielu chorób, przede wszystkim układu oddechowego i krążenia. Za powstanie zespołu uzależnienia od palenia tytoniu odpowiada nikotyna - podstawowy alkaloid dymu tytoniowego. Porzucenie nałogu palenia jest procesem trudnym i długotrwałym.

Zaostrzenia POChP - od rozpoznania do leczenia

Zaostrzenia POChP - od rozpoznania do leczenia

Zaostrzenia POChP są częstymi i poważnymi zdarzeniami w historii naturalnej choroby, szczególnie w jej cięższych postaciach, i mają znaczny, ujemny wpływ na jej przebieg, jakość życia i rokowanie.

Nowe wskazania i metody tlenoterapii domowej

Nowe wskazania i metody tlenoterapii domowej

Domowe leczenie tlenem (DLT) jest od około 30 lat jednym z najskuteczniejszych sposobów postępowania w zaawansowanym okresie przewlekłych chorób płuc przebiegającym z niewydolnością oddychania. Korzystne efekty przewlekłego leczenia tlenem zostały udowodnione u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).

Stan astmatyczny - jak rozpoznać i jak leczyć?

Stan astmatyczny - jak rozpoznać i jak leczyć?

Powszechnie wiadomo, że astma oskrzelowa charakteryzuje się zmiennym przebiegiem z okresami zaostrzeń i remisji. Nasilenie objawów choroby pod postacą duszności, kaszlu, świszczącego oddechu i "ściskania w klatce piersiowej" może mieć postać od łagodnej do bardzo ciężkiej.

Legionelloza - diagnostyka i leczenie

Legionelloza - diagnostyka i leczenie

Bakterie z rodzaju Legionella zostały uznane za chorobotwórcze dla człowieka stosunkowo niedawno, bo zaledwie w 1979 roku (1), kiedy to ostatecznie sklasyfikowano drobnoustroje odpowiedzialne za chorobę delegatów na zjazd Legionu Amerykańskiego w 1976 roku.

Mykobakteriozy płuc - diagnostyka i leczenie

Mykobakteriozy płuc - diagnostyka i leczenie

Mykobakteriozy płuc są to rzadkie, przewlekłe choroby płuc wywołane przez prątki niegruźlicze. Dotychczas poznano ponad 125 gatunków niegruźliczych prątków kwasoopornych, które powszechnie bytują w środowisku człowieka.

Zakażenia układu oddechowego u dzieci. Kiedy stosować antybiotykoterapię?

Zakażenia układu oddechowego u dzieci. Kiedy stosować antybiotykoterapię?

comment 3

Zakażenia układu oddechowego to najczęstsze choroby u dzieci. Ocenia się, że u dzieci młodszych występują 6-8 razy w ciągu roku (1). Dorośli chorują rzadziej, około 2-4 razy w roku. Najczęściej są to niepowikłane infekcje górnych dróg oddechowych, jednak z ich powodu w Stanach Zjednoczonych co roku do lekarzy zgłasza się około 25 milionów Amerykanów.

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego

Badania czynności układu oddechowego u pacjentów z chorobami układu krążenia mają bardzo długą historię dotyczącą charakterystycznych, cyklicznych zmian objętości oddechowej zaobserwowanych przez Cheyne’a i Stokesa. Pierwsze opisy tego wzorca oddechowego odnosiły się do pacjenta z rozpoznaniem udaru mózgu chorującego jednocześnie na ciężką niewydolność serca.

Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?

Terapia wziewna od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w leczeniu przewlekłych obturacyjnych chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podstawową i ogromną jej zaletą jest to, że dostarcza leki bezpośrednio do miejsca, w którym toczy się proces chorobowy.

Ciała obce w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych mogą mieć lokalizację nadgłośniową (nos, gardło, przedsionek krtani), krtaniową (głośniowo-podgłośniową), tchawiczą i oskrzelową. W tym opracowaniu nie są omawiane ciała obce w nosie...