Aktualności

Zatrważająco zanieczyszczone powietrze

Zatrważająco zanieczyszczone powietrze

Dziewięciu na 10 ludzi żyje w otoczeniu, w którym poziom zanieczyszczenia powietrza jest nadmierny, co przyczynia się do występowania m.in. udarów, chorób serca i raka płuc - poinformowała WHO w opublikowanym raporcie.

Nadmierne picie alkoholu zaburza równowagę w płucach

Nadmierne picie alkoholu zaburza równowagę w płucach

U osób nadużywających alkoholu obserwuje się mniej tlenku azotu w wydychanym powietrzu. Oznacza to, że osoby te mogą być bardziej narażone na infekcje układu oddechowego – zawiadamia magazyn „Chest”.

Witamina D może obniżać ryzyko ataków astmy

Witamina D może obniżać ryzyko ataków astmy

Regularne zażywanie tabletek z witaminą D może obniżać ryzyko ciężkich, wymagających hospitalizacji ataków astmy u pacjentów, którzy jednocześnie stosują standardowe wziewne leki na astmę – wykazała analiza badań przeprowadzona przez Cochrane Library.

Karmienie piersią chroni przed astmą

Karmienie piersią chroni przed astmą

Niemowlęta, których profil genetyczny wskazuje na zwiększone ryzyko astmy, można ochronić przed rozwojem tej choroby poprzez karmienie piersią. Poinformowano o tym podczas Międzynarodowego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Oddechowego.

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego

Badania czynności układu oddechowego u pacjentów z chorobami układu krążenia mają bardzo długą historię dotyczącą charakterystycznych, cyklicznych zmian objętości oddechowej zaobserwowanych przez Cheyne’a i Stokesa. Pierwsze opisy tego wzorca oddechowego odnosiły się do pacjenta z rozpoznaniem udaru mózgu chorującego jednocześnie na ciężką niewydolność serca.

Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?

Terapia wziewna od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w leczeniu przewlekłych obturacyjnych chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podstawową i ogromną jej zaletą jest to, że dostarcza leki bezpośrednio do miejsca, w którym toczy się proces chorobowy.

Ciała obce w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych mogą mieć lokalizację nadgłośniową (nos, gardło, przedsionek krtani), krtaniową (głośniowo-podgłośniową), tchawiczą i oskrzelową. W tym opracowaniu nie są omawiane ciała obce w nosie...