Publikacje

Stanowisko polskich ekspertów dotyczące nebulizacji w okresie pandemii COVID-19
10.07.2020
Aerozol z nebulizatora, jak również ten wydychany przez chorego mogą stanowić źródło zakażenia SARS-CoV-2.
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u chorego z płynem w opłucnej
02.06.2020
Obecność płynu w opłucnej stwierdzona w badaniu przedmiotowym oraz badaniach RTG czy USG nie zawsze jest bezpośrednim wskazaniem do nakłucia opłucnej.
Postępowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc – kogo należy hospitalizować?
29.05.2020
W ok. 45% przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc patogen pozostaje nieznany
Samoistne włóknienie płuc – leczenie w Polsce w odniesieniu do wytycznych międzynarodowych
26.05.2020
Istotne znaczenie w rozpoznaniu IPF ma wielodyscyplinarny zespół ekspertów, w skład którego wchodzą: pulmonolog, radiolog i patomorfolog.
Programy edukacyjne w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych osób dorosłych
19.05.2020
Edukacja powinna być stałym elementem prowadzonego leczenia, bez względu na stopień zaawansowania choroby czy miejsca udzielanych świadczeń medycznych.
19.05.2020
Wzrost emisji dwutlenku węgla. Czy terapia inhalacyjna jest źródłem zagrożenia – kolejna rewolucja w aerozoloterapii?
14.05.2020
Miarą emisji gazów cieplarnianych jest pojęcie śladu węglowego (carbon footprint).
14.05.2020
Leki antyhistaminowe w chorobach alergicznych układu oddechowego
11.05.2020
Leki przeciwhistaminowe szczególnie II generacji, stanowią podstawę leczenia chorób alergicznych.
Wpływ współwystępowania POChP na przebieg chorób układu krążenia
05.05.2020
Choroba niedokrwienna serca jest jednym z częściej współistniejacych schorzeń układu krążenia u chorych na POChP.
Jak fenotyp POChP wpływa na wybór terapii?
04.05.2020
Najważniejszym elementem terapii jest jej indywidualizacja u każdego pacjenta.
Miejsce formoterolu w terapii astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – stanowisko ekspertów
16.04.2020
Podstawowe zalecenie w najnowszych wytycznych to unikanie monoterapii SABA.