Artykuły

Rola mikrobiomu w patogenezie chorób układu oddechowego

Rola mikrobiomu w patogenezie chorób układu oddechowego

Analiza genotypowa wykazała, że genom człowieka składa się nie tylko z genów ludzkich, które stanowią zaledwie 1% całego genomu, ale też z genów mikroorganizmów, które zasiedlają nasz organizm (zwanych mikrobiomem), stanowiących 99% całości.

Profil dorosłych chorujących na POChP w Polsce

Profil dorosłych chorujących na POChP w Polsce

Obserwacja historii naturalnej POChP wskazuje, że występuje ona częściej u osób powyżej 40. roku życia niż u pacjentów młodszych, a palenie tytoniu jest najważniejszym czynnikiem ryzyka jej rozwoju.

Kaszel – objaw czy choroba?

Kaszel – objaw czy choroba?

Długotrwały kaszel jest objawem niepokojącym i uciążliwym, powodującym zgłaszanie się chorych z prośbą o diagnostykę i leczenie. Około 40% przyjęć do oddziałów pulmonologicznych/alergologicznych stanowi długo trwający, niewyjaśniony kaszel.

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego

Badania czynności układu oddechowego u pacjentów z chorobami układu krążenia mają bardzo długą historię dotyczącą charakterystycznych, cyklicznych zmian objętości oddechowej zaobserwowanych przez Cheyne’a i Stokesa. Pierwsze opisy tego wzorca oddechowego odnosiły się do pacjenta z rozpoznaniem udaru mózgu chorującego jednocześnie na ciężką niewydolność serca.

Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?

Terapia wziewna od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w leczeniu przewlekłych obturacyjnych chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podstawową i ogromną jej zaletą jest to, że dostarcza leki bezpośrednio do miejsca, w którym toczy się proces chorobowy.

Ciała obce w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych mogą mieć lokalizację nadgłośniową (nos, gardło, przedsionek krtani), krtaniową (głośniowo-podgłośniową), tchawiczą i oskrzelową. W tym opracowaniu nie są omawiane ciała obce w nosie...