Artykuły

Nowe metody endoskopowe w diagnostyce chorób układu oddechowego

Nowe metody endoskopowe w diagnostyce chorób układu oddechowego

Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku przyniosło znaczący postęp w zakresie endoskopowej diagnostyki chorób układu oddechowego. Złożyły się na niego: rozwój i udoskonalenie wcześniej stosowanych metod, wprowadzenie nowych sposobów obrazowania i nawigacji jak również wykorzystanie zabiegów, które wcześniej nie znajdowały zastosowania w diagnostyce chorób układu oddechowego.

Epidemiologia molekularna gruźlicy

Epidemiologia molekularna gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez chorobotwórcze prątki należące do Mycobacterium tuberculosis complex: Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), Mycobacterium bovis (oraz M. bovis BCG), M. africanum, M. microti i M. canettii (1,2). Stanowi ona wciąż palący problem zdrowotny w skali globu, mimo dostępnych licznych danych dotyczących etiologii, czynnika chorobotwórczego, patogenezy i możliwości leczniczych.

Wpływ czynników środowiskowych na rozwój i przebieg astmy oskrzelowej

Wpływ czynników środowiskowych na rozwój i przebieg astmy oskrzelowej

comment 1

Od ponad trzydziestu lat na całym świecie odnotowuje się ogromny wzrost występowania chorób alergicznych, tj. astmy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek oraz wyprysku/atopowego zapalenia skóry (1). W ostatnich dekadach istotnie zwiększyła się także częstość atopii, głównego czynnika rozwoju chorób alergicznych (2).

Leki przeciwcholinergiczne w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Leki przeciwcholinergiczne w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Główną rolę w leczeniu POChP odgrywają leki rozszerzające oskrzela, które stosuje się doraźnie lub regularnie. Do podstawowych leków rozszerzających oskrzela należą leki przeciwcholinergiczne, agoniści receptorów β2-adrenergicznych (β2-agoniści) i metyloksantyny stosowane osobno lub w połączeniu z wyżej wymienionymi preparatami. Wybór leku zależy od indywidualnej odpowiedzi chorego na stosowane leczenie.

Modele leczenia astmy długo działającymi beta2-agonistami i wziewnymi glikokortykosteroidami

Modele leczenia astmy długo działającymi beta2-agonistami i wziewnymi glikokortykosteroidami

Od 1969 roku, kiedy w leczeniu astmy zastosowano salbutamol, wybiórczy agoniści receptorów β2-adrenergicznych zajmują pierwszoplanową pozycję wśród leków rozszerzających oskrzela. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku do leczenia astmy wprowadzono długo działających β2-agonistów (long acting β2-agonists, LABA). Uwzględniając początek działania poszczególnych β2-agonistów i czas ich działania,

Nieswoista nadreaktywność oskrzeli w astmie - uwarunkowania genetyczne i zapalne

Nieswoista nadreaktywność oskrzeli w astmie - uwarunkowania genetyczne i zapalne

W XIX wieku Henry Hide Salter opisał astmę jako chorobę charakteryzującą się odwracalną obturacją oskrzeli. W roku 1960 definicję astmy rozszerzono o obecność nadreaktywności oskrzeli (NO), czyli ich zwiększonej skłonności do reagowania skurczem w warunkach narażenia na różnorodne bodźce immunologiczne i nieimmunologiczne.

Tlenek azotu w diagnostyce chorób obturacyjnych

Tlenek azotu w diagnostyce chorób obturacyjnych

Do chwili poznania roli NO jako substancji przekaźnikowej, tlenek azotu traktowany był jako gaz toksyczny i jeden z elementów składowych zanieczyszczeń powietrza. Naukowa "kariera" tlenku azotu rozpoczęła się na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku.

Alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa i astma oskrzelowa - jedna czy dwie oddzielne choroby?

Alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa i astma oskrzelowa - jedna czy dwie oddzielne choroby?

Więcej niż kilkanaście lat temu szczególną uwagę naukowców i lekarzy praktyków zwróciło powiązanie dwóch chorób o podłożu atopowym: alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa (ANN) i astmy oskrzelowej. Oprócz wspólnych czynników wywołujących obie choroby podkreślano zbieżności w epidemiologii obu schorzeń oraz podobieństwa w patomechanizmach ich rozwoju.

Rola bronchofiberoskopii w diagnostyce i leczeniu obturacyjnych chorób płuc

Rola bronchofiberoskopii w diagnostyce i leczeniu obturacyjnych chorób płuc

Zastosowanie bronchoskopii u chorych na astmę ma stosunkowo długą historię. Początkowo zabiegi bronchoskopowe były stosowane głównie ze wskazań diagnostycznych (różnicowanie astmy z innymi schorzeniami np. z wrodzonymi zaburzeniami budowy ściany tchawicy i/lub oskrzeli, uciskiem ze strony nieprawidłowo przebiegających naczyń, zakażeniami lub chorobami nowotworowymi.

Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna

Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna

W sprzyjających warunkach (immunosupresja, atopia, zaburzenia wydzielania i składu śluzu w oskrzelach) Aspergillus może być przyczyną kilku chorób: astmy alergicznej, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, ziarniniakowatości brochocentrycznej, inwazyjnej aspergilozy (zapalenia grzybiczego), przewlekłej, ograniczonej, martwiczej grzybicy płuc, grzybniaka w jamach płuc różnego pochodzenia oraz alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej (AAOP) (15). U osób zdrowych zarodniki grzyba są szybko usuwane z układu oddechowego za pośrednictwem transportu śluzowo-rzęskowego oraz za pomocą makrofagów.

Remodeling w astmie. Czy występuje zawsze i od czego zależy?

Remodeling w astmie. Czy występuje zawsze i od czego zależy?

Chorzy na astmę początkowo wielokrotnie hospitalizowani z powodu stanu astmatycznego po kilkudziesięciu latach choroby ewoluują ku zaostrzeniom, które klinicznie są inne, uciążliwe, ale mniej dramatyczne i przypominają zaostrzenia w POChP.

Wpływ palenia na powstawanie i przebieg chorób obturacyjnych

Wpływ palenia na powstawanie i przebieg chorób obturacyjnych

Przewlekła choroba obturacyjna płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych przyczyn chorobowości i umieralności na świecie wśród dorosłych. Co więcej, obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost chorobowości. W roku 1990 przewlekła obturacyjna choroba płuc była na 12. miejscu w rankingu najbardziej istotnych schorzeń z punktu widzenia utraconych lat spowodowanych przedwczesnymi zgonami bądź istotnym uszczerbkiem na zdrowiu (wskaźnik DALY).

Problemy w leczeniu astmy u małych dzieci

Problemy w leczeniu astmy u małych dzieci

Diagnostyka i leczenie astmy u małych dzieci stanowiło zawsze duże wyzwanie dla pediatry i alergologa zajmującego się najmłodszymi pacjentami.

Fenotypy astmy

Fenotypy astmy

Fenotypy chorób analizuje się zazwyczaj w aspekcie stopni ciężkości, historii naturalnej, czynników ryzyka i najważniejszych ogniw patogenetycznych.

Odrębności astmy u kobiet

Odrębności astmy u kobiet

W jednym z dużych badań populacyjnych, obejmujących uczniów w wieku 10-14 lat wykazano jednak, że dziewczęta o wiele częściej zgłaszały duszności, napady świszczącego oddechu i towarzyszące objawy alergii ze strony górnych dróg oddechowych. Stwierdzano u nich też cięższe postacie astmy. Częściej korzystały one z pomocy lekarskiej i/lub wymagały hospitalizacji.

Zapalenie w chorobach obturacyjnych - podobieństwa i różnice

Zapalenie w chorobach obturacyjnych - podobieństwa i różnice

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i astma są przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego stanowiącymi istotny problem zdrowotny. Dane epidemiologiczne wskazują, że w Europie około 9-10% dorosłej populacji 40. roku życia spełnia kryteria rozpoznania POChP.

Zaburzenia odżywienia u chorych na POChP - nowy czynnik rokowniczy

Zaburzenia odżywienia u chorych na POChP - nowy czynnik rokowniczy

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest chorobą cywilizacyjną, której częstość systematycznie rośnie na całym świecie. Jak podaje raport GOLD, jest to jedna z głównych przyczyn wizyt lekarskich, choroba, która stanowi coraz większe obciążenie ekonomiczne. Systematycznie rośnie też umieralność z powodu POChP, według szacunków epidemiologicznych w 2020 roku będzie to 3. przyczyna zgonów na świecie.

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego

Badania czynności układu oddechowego u pacjentów z chorobami układu krążenia mają bardzo długą historię dotyczącą charakterystycznych, cyklicznych zmian objętości oddechowej zaobserwowanych przez Cheyne’a i Stokesa. Pierwsze opisy tego wzorca oddechowego odnosiły się do pacjenta z rozpoznaniem udaru mózgu chorującego jednocześnie na ciężką niewydolność serca.

Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?

Terapia wziewna od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w leczeniu przewlekłych obturacyjnych chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podstawową i ogromną jej zaletą jest to, że dostarcza leki bezpośrednio do miejsca, w którym toczy się proces chorobowy.

Ciała obce w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych mogą mieć lokalizację nadgłośniową (nos, gardło, przedsionek krtani), krtaniową (głośniowo-podgłośniową), tchawiczą i oskrzelową. W tym opracowaniu nie są omawiane ciała obce w nosie...