Artykuły

Astma trudna

Astma trudna

Z problemem astmy trudnej związane jest olbrzymie zainteresowanie, co widoczne jest w piśmiennictwie, również krajowym.

Wpływ palenia papierosów na układ immunologiczny

Wpływ palenia papierosów na układ immunologiczny

comment 3

Jednym z najpoważniejszych problemów XX i XXI wieku jest szkodliwy wpływ palenia papierosów na organizm ludzki. Jest to główny czynnik etiopatogenetyczny tak poważnych chorób, jak rak płuca i przewlekła obturacyjna choroba płuc...

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego

Badania czynności układu oddechowego u pacjentów z chorobami układu krążenia mają bardzo długą historię dotyczącą charakterystycznych, cyklicznych zmian objętości oddechowej zaobserwowanych przez Cheyne’a i Stokesa. Pierwsze opisy tego wzorca oddechowego odnosiły się do pacjenta z rozpoznaniem udaru mózgu chorującego jednocześnie na ciężką niewydolność serca.

Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?

Terapia wziewna od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w leczeniu przewlekłych obturacyjnych chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podstawową i ogromną jej zaletą jest to, że dostarcza leki bezpośrednio do miejsca, w którym toczy się proces chorobowy.

Ciała obce w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych mogą mieć lokalizację nadgłośniową (nos, gardło, przedsionek krtani), krtaniową (głośniowo-podgłośniową), tchawiczą i oskrzelową. W tym opracowaniu nie są omawiane ciała obce w nosie...