Artykuły

Remodeling w astmie. Czy występuje zawsze i od czego zależy?

Remodeling w astmie. Czy występuje zawsze i od czego zależy?

Chorzy na astmę początkowo wielokrotnie hospitalizowani z powodu stanu astmatycznego po kilkudziesięciu latach choroby ewoluują ku zaostrzeniom, które klinicznie są inne, uciążliwe, ale mniej dramatyczne i przypominają zaostrzenia w POChP.

Zaburzenia odżywienia u chorych na POChP - nowy czynnik rokowniczy

Zaburzenia odżywienia u chorych na POChP - nowy czynnik rokowniczy

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest chorobą cywilizacyjną, której częstość systematycznie rośnie na całym świecie. Jak podaje raport GOLD, jest to jedna z głównych przyczyn wizyt lekarskich, choroba, która stanowi coraz większe obciążenie ekonomiczne. Systematycznie rośnie też umieralność z powodu POChP, według szacunków epidemiologicznych w 2020 roku będzie to 3. przyczyna zgonów na świecie.

Astma trudna

Astma trudna

Z problemem astmy trudnej związane jest olbrzymie zainteresowanie, co widoczne jest w piśmiennictwie, również krajowym.

Wpływ palenia papierosów na układ immunologiczny

Wpływ palenia papierosów na układ immunologiczny

comment 3

Jednym z najpoważniejszych problemów XX i XXI wieku jest szkodliwy wpływ palenia papierosów na organizm ludzki. Jest to główny czynnik etiopatogenetyczny tak poważnych chorób, jak rak płuca i przewlekła obturacyjna choroba płuc...

Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego

Badania czynności układu oddechowego u pacjentów z chorobami układu krążenia mają bardzo długą historię dotyczącą charakterystycznych, cyklicznych zmian objętości oddechowej zaobserwowanych przez Cheyne’a i Stokesa. Pierwsze opisy tego wzorca oddechowego odnosiły się do pacjenta z rozpoznaniem udaru mózgu chorującego jednocześnie na ciężką niewydolność serca.

Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?

Terapia wziewna od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w leczeniu przewlekłych obturacyjnych chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podstawową i ogromną jej zaletą jest to, że dostarcza leki bezpośrednio do miejsca, w którym toczy się proces chorobowy.

Ciała obce w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych mogą mieć lokalizację nadgłośniową (nos, gardło, przedsionek krtani), krtaniową (głośniowo-podgłośniową), tchawiczą i oskrzelową. W tym opracowaniu nie są omawiane ciała obce w nosie...